ayudas para entidades locales

Turismo de Galicia ha publicado dos lineas de subvenciones dotadas de cerca de 2.700.000 euros para el impulso del turismo rural.
Desde Proyestegal informamos y tramitamos las ayudas que las entidades locales pueden solicitar hasta el dia 20 de Febrero como «AXUDAS DO CANÓN EÓLICO, AXUDAS PARA INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS e AXUDAS PARA SINALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS».

A primeira liña de subvencións está dirixida á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo.

O obxectivo desta liña de axudas dotada de preto de 666.667 euros é fomentar a coordinación entre pequenos operadores económicos das áreas rurais para permitirlles adquirir en común unha escala económica da que carecen individualmente.

Os requisitos destas iniciativas é que a participación destes axentes estea vinculada a microempresas, consorcios ou asociacións e que o proxecto teña unha orientación comercial. Deste xeito, con estas subvencións prestarase apoio a aquelas actividades que poñan en valor e dinamicen economicamente as zonas rurais a través da oferta conxunta de dous ou máis operadores turísticos.

Así, os proxectos subvencionables consistirán no deseño, creación promoción e comercialización de produtos turísticos de Galicia e as actividades deberán ser realizadas no ámbito rural de Galicia, é dicir, fora dos sete núcleos de poboación máis grandes da nosa comunidade -A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago-.

Os produtos turísticos obxecto das axudas terán que ter carácter innovador e deberán axustarse a algunha das seguintes liñas temáticas: produtos cabeceira de marca de Galicia, produtos destinados á creación de oferta de turismo familiar ou senior, produtos destinados á xeración dunha oferta distintiva que se acomode ao concepto “que facer en Galicia cando chove”, produtos ou rutas innovadoras e de descubrimento de novos nichos de mercado, produtos construídos baixo a idea da “cultura celta de Galicia”, produtos baseados na creación de fins de semana, pontes ou outros períodos temporais de carácter temático ou que se desenvolvan e valoricen turisticamente os cascos históricos de Galicia.